Verander Management

Verander management | Grow+

Verandermanagement of Verander Management

De wereld verandert voortdurend en in een hoog tempo. Elke organisatie bereikt vroeg of laat het punt waarop het tijd is om dingen anders aan te gaan pakken. Individuen en organisaties zijn er doorgaans niet op gericht te veranderen. Veel mensen willen verandering (van anderen) maar zelf veranderen blijft moeilijk.

Het vergt bijzondere kwaliteiten van een investeerder, directielid, DGA of ondernemer om voortdurend scherp te blijven. Zelf de klik maken dat er iets moet veranderen is moeilijk, ook al zijn de signalen soms duidelijk. Organisaties die ooit een succesvolle fase hebben gehad kunnen nog lange tijd de perceptie hebben dat ze goed bezig zijn, terwijl dat allang niet meer zo is.

Wanneer je als ondernemer te lang wacht met innoveren, kunnen klanten een andere oplossing hebben gekozen. Het zogenoemde 'Kodak- moment' wil elke onderneming vermijden.

Wanneer is verander management nuttig?

 • als de samenwerking tussen belangrijke stakeholders niet meer 'werkt'
 • de vaardigheden van stakeholders tekortschieten
 • er verschil van inzicht bij de belangrijke stakeholders is ontstaan over de richting van het bedrijf. Bijvoorbeeld na een bedrijfsoverdracht binnen de familie
 • als zienswijzen over het tempo waarin veranderingen worden doorgevoerd uiteenlopen

Veranderingsmanagement trajecten zijn vaak complex

Elke organisatie heeft te maken met een eigen leercurve. Terugvallen, bijstellen en opnieuw beginnen, het hoort er allemaal bij. Iedere organisatie heeft het vermogen om te veranderen. Waarom mislukken dan toch zoveel pogingen om succesvol te veranderen? Om te veranderen dienen factoren op zowel individueel als team- en organisatieniveau aangepast te worden. Processen, systemen, organisatie, structuur, functies, personen en hun gedrag, met zoveel factoren dient rekening te worden gehouden. Zeker omdat verandering vaak tot weerstand leidt.

Waar loop je al een tijdje tegenaan met verander management?

 • Er moet iets veranderen om mijn organisatie succesvoller te maken, maar wat?
 • Hoe implementeer ik de veranderingen, waarvan ik weet dat ze onvermijdelijk zijn?
 • Hoe krijg ik het personeel mee?
 • Hoe krijg ik het management mee?
 • Hoe krijg ik alle andere stakeholders met hun neuzen dezelfde kant op? Oftewel gemotiveerd en zelfs enthousiast?
 • Waar moet ik allemaal rekening mee houden bij het implementeren van veranderingen?
 • Wanneer is de verandering klaar?

Verander management door Grow+

Om veranderingen beheerst en succesvol in te voeren is goed management nodig; verandermanagement. Grow+ helpt je al deze lastige vragen te beantwoorden en begeleidt de implementatie van de nodige veranderingen. Vervolgens begeleidt Grow+ de borging van veranderingen in de organisatie. Grow+ implementeert altijd klant gedreven veranderingsprocessen in nauwe samenwerking met de medewerkers. Tijdens verandermanagement trajecten maakt Grow+ gebruik van diverse beproefde methodes, zoals de methode van John P. Kotter; Leading change. Hierbij heeft Grow+ de vertaalslag naar het Nederlandse MKB en Start-up gemaakt.


Who wants change

Meer algemene informatie omtrent verander management en andere oplossingen vind je onder verander management.

Grow+ ontzorgt je graag. Dus neem gerust met ons contact op!


De Kodak-case study laat zien wat er fout kan gaan, wanneer je de boot mist. Lucas, H. C., & Goh, J. M. (2009). Disruptive technology: How Kodak missed the digital photography revolution. Journal of Strategic Information Systems,18, 46-55. De Kodak case study staat ook beschreven in Harvard Business Review
© Grow+ | Alle rechten voorbehouden