Strategisch advies

Gert Miedema | Inmasugro

Strategisch advies voor start-ups en MKB ondernemingen

Hoe definieer je een succesvolle strategie? Hoe zorg je ervoor dat deze volledig wordt geimplementeerd in je organisatie? Voor veel ondernemers is het lastig om uit de dagelijkse drukke bezigheden te stappen en bovenstaande vragen goed onderbouwd te beantwoorden of de bijbehorende oplossingen constructief te implementeren.

  • Weet je zeker dat je de goede kant uitgaat met je bedrijf?
  • Kom je als start-up of MKB ondernemer nog aan ondernemen toe?
  • Wanneer heb je voor het laatst onderzocht wat je marktaandeel is en of je met jouw activiteiten de komende jaren nog voldoende marge kunt maken?
  • Wellicht nog belangrijker; zijn er bedreigingen (lees nieuwe producten en/of diensten) op de markt gekomen, die de continuiteit van jouw start-up of MKB bedrijf in gevaar brengen?
  • Sinds 2009 is er een sterke economische groei geweest, maar wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf als er een nieuwe recessie uitbreekt?

Vaak heb je als ondernemer al wel een soort van onbestendig gevoel, maar kan dat niet specifiek gemaakt worden. Wanneer er al strategische plannen zijn gemaakt, bestaat er vaak een gat tussen de vooraf gestelde en gerealiseerde doelen. De doelen kunnen te optimistisch zijn of de weg ernaartoe heeft niet de gewenste resultaten gegeven. Ook kan de aandacht te veel op operationele taken zijn gaan liggen en is de aandacht voor de doelen verslapt. Regelmatig is een strategie onvoldoende ingebed in de organisatie.

Krachtige, toekomstbestendige koers

Grow+ is op het vlak van strategie deskundig en pragmatisch; organisaties helpen bij het oplossen van strategische vraagstukken door vertaling naar de praktijk. We helpen je met het uitzetten van een krachtige, toekomstbestendige koers, gericht op groei.

Grow+ helpt je antwoord te krijgen op vragen als:

  • Welke competitieve doelen kun je bereiken?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in je branche?
  • Wat is de huidige positionering en het veranderpotentieel van je organisatie?
  • Welke acties dragen bij aan het sneller realiseren van je doelen en welke juist niet?
  • Wat moet er veranderen?

Strategische advisering bij Grow+

Strategisch advisering bij Grow+ start meestal met een Bedrijfsscan. Grow + gebruikt hierbij onder meer het 5 Forces model van Michael E. Porter en de SWOT analyse (zie Werkwijze). Uit de analyse volgen (aangepaste) plannen, waaronder een bedrijfsplan. Het advies is praktisch en resultaat gericht zodat het in start-ups en MKB direct uitgevoerd kan worden. Grow+ helpt je tevens met de implementatie van de verbeteringen die daaruit volgen. Meer informatie omtrent strategisch advies bij Grow+ vind je onder Oplossingen en meer algemene informatie vind je onder strategisch advies. Je kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen. We leggen het graag uit!

© Grow+ | Alle rechten voorbehouden