Interim Management

interim management | Grow+

Interim Management, Interim sales management & Interim change management

Soms heb je als organisatie (snel) extra versterking nodig; interim management biedt een passende oplossing voor een tijdelijke situatie.

Wanneer Interim Management?

 • bij ziekte
 • (on)verwachte reorganisatie
 • veranderingsprocessen
 • ter overbrugging van invulling van een functie (bijv. familie-opvolging), het laten rijpen en coachen van de opvolgers
 • voor het vlot trekken van een project
 • als binnen jouw organisatie strategisch belangrijke zaken maar niet van de grond komen
 • als de juiste skills niet aanwezig of beschikbaar zijn

Interim management bij Grow+

De interim manager is geen concurrent van de zittende managers/directie/eigenaars, maar ondersteunt hen en vertrekt weer. Het doel is resultaat door nauwe samenwerking en een goede taakverdeling. Het mooie hiervan is, dat de interim manager niet alleen strategisch analyseert en adviseert, maar ook doorvoert. Zo kunnen familiare banden in familiebedrijven het doorvoeren van noodzakelijke beslissingen in de weg staan.

De interim manager voert de impopulaire aspecten van het (verander)management uit. Het doel is dat jij als MKB of start-up ondernemer daarna weer verder kunt met je bedrijf.

Interim management door Grow+ is nuttig bij sterke groei van een organisatie of wanneer de markt krimpt. In het laatste geval ligt de focus erop om zo snel mogelijk het groeipad weer in te slaan.

In beide situaties kan Grow+ een interim management oplossing leveren:

Als de organisatie groeit

 • Opstart nieuwe activiteiten
 • Betreden van nieuwe markten
 • Uitvoeren en integratie van acquisities
 • Onvoorziene management mutaties
 • Disruptieve concurrentie

Als de markt krimpt

 • Verlies van grote orders of klanten
 • Projecten zijn vertraagd of te duur
 • Liquiditeitskrapte
 • Medewerkers zijn ontevreden
 • Kosten stijgingen, prijsdalingen, marge druk

Gert is een ervaren interim manager. Hij is instaat om in korte tijd tot de kern van vraagstukken te komen en doelen te bereiken. Dit helpt organisaties snel op de rit bij complexe vraagstukken. Gert is strategisch sterk en heeft ervaring in het realiseren van groei door het definiëren en implementeren van strategieën en het opschalen van bedrijven. Gert voert ook opdrachten uit in het buitenland.

Meer informatie omtrent interim management en andere oplossingen aangeboden door Grow+ vind je onder Oplossingen.

Meer algemene informatie omtrent interim management en andere oplossingen vind je onder interim management.

© Grow+ | Alle rechten voorbehouden