Opdrachten

Interim management, strategisch advies en coaching

Gert Miedema | Interim Manager & Coach

Opdrachten

Grote financiele investeerder

Een grote internationale investeerder wilde de komende 5 jaren 15-20 miljard euro investeren in echte decarbonisatie oplossingen binnen een specifiek segment van de renewable energy sector. Er is echter op dit moment een explosie van duurzame en CO2/NOx emissieverlagings claims door bedrijven en instellingen. Het feitelijke doel hiervan is 'greenwashing' in combinatie met continuering van het huidige (fossiele) verdienmodel. Een voorbeeld is de olie & gas industrie. Dit leidt tot verwarring bij investeerders die willen investeren in echte duurzame oplossingen. Deze investeerder had moeite om echte decarbonisatie investeringstargets te vinden en om een betrouwbare risico analyse te maken, incl analyse van alternatieve oplossingen in kosten en CO2 uitstoot. Dit als onderdeel van een brede wens van de stakeholders om de investeringsportfolio in stappen te verduurzamen. Gert heeft hen als consultant geholpen met een diepte analyse van het gewenste marktsegment, het vinden van het juiste business model, het in kaart brengen van de risico's en pro's en cons van alternatieve oplossingen en het vinden van concrete interessante echte duurzame decarbonisatie investeringstargets. Dit traject is afgesloten met een uitgebreide workshop met de teamleden van het direkte team en leden van andere investeringsteams aktief in aanpalende gebieden.

Familie productie bedrijf (industrieel)

Voor een internationaal opererend industrieel familie bedrijf (1200 mensen) is Gert als interim Sales Director verantwoordelijk geweest voor een sales, marketing & klanten service team met ongeveer 75 mensen. Er werd gebruik gemaakt van zowel directe verkoop als via distributeurs. Het team heeft samen met de aandeelhouders de omzet van 95 MEuro in een jaar ongeveer 10% laten groeien. De belangrijkste accelerator bleek een betere focus op de key-accounts en het verbeteren van de relatie hiermee. Daarnaast heeft enkele nieuwe productontwikkelingen zoals een IoT oplossing bijgedragen aan een sterkere positie in de diverse markten.

Willem, 58 jaar, DGA (Duurzame energie oplossingen)

Ik kwam in eerste instantie bij Grow+ voor coaching nadat ik net ontslagen was en er behoorlijk doorheen zat. Ik wilde voor mezelf beginnen, maar had geen idee waarin en hoe. Wel dat het in de duurzame sector moest zijn. Coaching gaf me het zelfvertrouwen en de handvatten om te starten. Ik ben gestart maar in eerste instantie liep dit niet. Het was worstelen. Toen hebben de strategische adviezen en marktanalyse van Gert mij geholpen om de richting en producten en dienstenaanbod te verbeteren. Gert heeft geholpen met het aantrekken van financiering. Binnen enkele jaren had ik een succesvol en snelgroeiend bedrijf met 92 medewerkers. Ik kwam managementhanden tekort en Gert heeft een tijd meegeholpen om het bedrijf op een gestructureerde manier op te bouwen.

Mark, 49 jaar, DGA (Maakindustrie)

Een hele stap voor mij om begeleiding te zoeken. Ik worstelde met problemen binnen mijn bedrijf en mijn gezin. Mijn bedrijf leed onder de economische crisis, daarnaast was mijn zoon aan het puberen. Ik was even de koers kwijt. Gert was to-the-point en confronterend. Mijn rol in de problemen, die speelden maakte hij duidelijk. Hij liet me zien dat ik dominant en ongeduldig ben. Diep van binnen wist ik dat ze gelijk had. Ik leerde dat leiding geven in een crisis andere vaardigheden vereist. Ik ging meer naast mijn medewerkers staan in plaats van ze in de nek te hijgen om de omzet te verbeteren. Het gaf mij lucht. Gert heeft samen met ons naar crisisoplossingen gezocht; ons basisproduct is binnen drie maanden aangepast, zodat we nu ook internationaal kunnen verkopen. Jammer dat ik zo lang heb aangemodderd.

Start up in energie opslag oplossingen

Gert heeft als interim VP Sales van een internationaal start-up bedrijf (80 mensen) in de markt voor duurzame energieopslag oplossingen met zijn team binnen een jaar een sterke omzet groei gerealiseerd van 1 Meuro naar 3,5 Meuro. Daarnaast werd de acquisitie van een nieuwe strategische investeerder mogelijk gemaakt. De sales strategie, organisatie en structuur zijn verbeterd, verder uitgebouwd en de focus werd verlegd naar marktsegmenten met meer potentieel.

Rein, 39 jaar, DGA (Reisbranche)

Nadat ik mijn bedrijf acht jaar geleden startte was het vooral de afgelopen jaren sterk gegroeid. Meer personeel betekende een taakverandering voor me. Ik voelde me steeds meer manager en minder ondernemer, waar ik moeite mee had. Omdat ik in NL niet aan goed opgeleid personeel kon komen, hadden we het stervensdruk en werd onze groei belemmerd. Personeel was bovendien duur en dat geld was er niet. Er was spanning tussen mijn compagnon en mij. De problemen die overdag speelden kon ik 's avonds en soms ook 's nachts moeilijk van me afzetten. Zodoende kwam ik bij Grow+. Gert doorzag snel de situatie, scherpe analyse en een creatieve, concrete oplossing; taken herverdelen en IT verplaatsen naar het buitenland. Genoeg beschikbare mensen met kennis en kunde en lagere kosten. Voila. Beiden (compagnon en ik) zijn in coaching gegaan. Ik kreeg inzicht in mijn neiging tot vermijden van conflicten en uitstellen van noodzakelijke taken. Ook begon ik in te zien dat ik stress afreageerde op anderen. Ik leerde duidelijk te zijn. We hebben de taken herverdeeld, waardoor ik weer ruimte kreeg voor ondernemen. Dat geeft me rust.

Internationaal technologie & productie bedrijf

Als Managing Director van een dochteronderneming van een internationaal technologie & productie bedrijf heeft Gert samen met een team van ruim 400 mensen, verdeeld over 2 locaties in Nederland en Duitsland, een sterke groei gerealiseerd. Doordat de kernmarkt van het moederbedrijf grotendeels weg viel, zijn veranderingen doorgevoerd. De skills van de aanwezige medewerkers zijn in kaart gebracht en waar nodig bij gespijkerd om tot optimale capaciteitsbenutting te komen. Bedrijfsplannen voor benodigde miljoenen investeringen en opbrengsten zijn goedgekeurd door de aandeelhouders en gerealiseerd. Er zijn nieuwe machines aangeschaft en de productie is snel en betrouwbaar opgeschaald. Met innovatieve oplossingen (diensten en producten) en een focus op nieuwe klanten zijn nieuwe markten veroverd.

Frits, 49 jaar, DGA (Zorg)

Mijn praktijk liep niet lekker. Ik had problemen met twee medewerkers en ik merkte een teruggang in de omzet van mijn bedrijf. Via een goede vriend kwam ik met Grow+ in contact. Met een bedrijfsscan wist Gert de problemen en de mogelijkheden al snel te verhelderen. Met zijn adviezen en hulp hebben we veranderingen doorgevoerd. Door coaching is de samenwerking met de medewerkers verbeterd. De omzet is gestegen en er is nu meer draagvlak voor de rol van mijn vrouw binnen het bedrijf. Ook nu mijn bedrijf weer lekker draait, maak ik nog wel eens gebruik van coaching bij Gert. Hij is razendsnel in het doorgronden van situaties en problemen, zowel prive als zakelijk. Zijn adviezen zijn helder en onomwonden. Ben er erg blij mee.

Start-up + Multinational

Gert heeft als Sr Director Marketing & Sales bij een start-up voor laadoplossingen voor elektrische voertuigen de verantwoordelijkheid gehad voor de verkoop en product creatie activiteiten. De start-up is overgenomen door een multinational. Er is een groei gerealiseerd van 0 Euro naar bijna 100 MEuro omzet en winstgevendheid over een periode van ongeveer 5 jaar. LoT software diensten zorgden voor een duurzame en toenemende inkomstenstroom. Voor marktsegmanten met de grootste potentie zijn nieuwe cloud connected producten ontwikkeld.. Er zijn strategische klanten geacquireerd en daarmee is nauw samengewerkt.

Erik, 41 jaar, DGA (Reclame)

Ik had al een tijdje problemen met de bedrijfsvoering van mijn bedrijf. Ik had er eigenlijk geen zin meer in. Samenwerking met mijn zakenpartner liep niet lekker en het aansturen van medewerkers vond ik veel gezeik. Veel spanning en stress dus. Door coaching bij Grow+ kwam ik erachter dat ik liever vakinhoudelijk bezig was. Ik wilde me weer richten op de creatieve aspecten. Zo was ik immers ook ooit begonnen. Goede strategische adviezen en een bedrijfsscan van Gert hebben ertoe geleid, dat ik mijn bedrijf door middel van een mooie deal verkocht heb. Ik laat mezelf nu inhuren door mijn eigen bedrijf als creatief directeur. Ik heb meer tijd voor mijn gezin en zit weer lekker in mijn vel.

Rob, 55 jaar, DGA (Horeca)

"Je bent een horecaman in hart en nieren," zegt mijn vrouw altijd. Tja en dan wil je groeien. Alleen wist ik niet hoe? Of wat? Grow+ heeft een bedrijfsscan gedaan. Naar aanleiding van de bedrijfsscan met strategische adviezen ben ik een boutique hotel gestart (wat ik altijd al wel wilde). Het loopt als een tierelier. Een superkeuze. Verder hebben we de bestaande horecazaken (vier restaurants) flink aanpakt. Gert heeft ons begeleid om de veranderingen door te voeren. Gert werkt gefocust, gestructureerd en is gedreven. Omdat ik moeite had met delegeren, veel van mijn personeel verwachtte en daardoor niet altijd te pruimen was, ben ik tevens een coachingtraject gestart. In de coaching heb ik veel handvatten gekregen om beter aan te kunnen sturen. Ik jaag mijn mensen niet meer weg met mijn opgekropte irritaties (en ontploffingen).

Daniel, 49 jaar, DGA (Bedrijfs onroerend goed)

Ik had gruwelijk veel stress van de zaak. Het aansturen van mensen viel me zwaar. Om deze reden had ik mijn zus ingekocht. Wat ik eigenlijk allang wist, werd me duidelijk; zij nam geen verantwoordelijkheid. De cijfers kelderden. Ik belandde in een soort van burnout. Ik wilde van de hele zooi af! Zo kwam ik bij Gert. Zijn coaching heeft me veel inzichten opgeleverd, in mezelf, de situatie zowel zakelijk als prive. Tegelijkertijd heeft Gert een bedrijfsscan voor mij uitgevoerd. Ik heb uiteindelijk niets verkocht, wel mijn zus uit de zaak gehaald en een directeur aangetrokken. Grow+ heeft me super begeleid in het hele traject. Scherpe, heldere inzichten. Doortastend, direct werd de vinger op de zere plek gelegd met heldere oplossingen.

Harm, 54 jaar, DGA (Installatiebedrijf)

Het ging al een tijdje niet goed met mijn bedrijf. Mijn zoon was erin gestapt met het doel de zaak over te nemen. Dat liep zeker niet vlot. Ik merkte dat ik de werkzaamheden moeilijk los kon laten en zijn werkwijze niet kon accepteren. We hadden vaak bonje. Mijn vrouw probeerde dan te bemiddelen, maar ook dat liep uit op ruzie. Onze relatie leed eronder. Gert heeft een bedrijfsscan uitgevoerd en met zijn adviezen hebben we veranderingen doorgevoerd. We deden veel voor de overheid en hebben nu ook private klanten aangetrokken. De relatie met mijn zoon had inmiddels al behoorlijk wat deuken opgelopen en we zijn ieder in een coachingtraject gestapt. Uiteindelijk heb ik me teruggetrokken uit de zaak en deze volledig overgedragen aan mijn zoon. Ik ben er niet meer iedere dag, alleen wanneer hij mijn advies nodig heeft, geef ik die nog. Al vind ik het nog steeds moeilijk. Wel begin ik steeds meer te ontspannen en me steeds beter te voelen in de situatie. Coaching helpt me daar voortreffelijk bij.

Elise, 38 jaar, DGA (Lifestyle winkels)

Dat mijn moeder veel te vroeg en plotseling overleed was al erg genoeg, dat ik ook nog eens alleen zes lifestyle winkels met 30 medewerkers moest leiden, viel me zwaar. Ik stond ineens overal alleen voor en dat midden in een economische crisis. Ik ben via mijn netwerk bij Grow+ terecht gekomen. Ik ben allereerst gestart met coaching, wat er echt voor gezorgd heeft dat ik steviger in mijn schoenen en functie ben gaan staan. Niet alleen zakelijk maar ook prive heb ik veel dingen veranderd en ben ik echt gegroeid. De adviezen hebben mij geholpen een aantal veranderingen door te voeren om op een gezonde manier verder te kunnen met het bedrijf waar mijn moeder altijd zo trots op was. Ik heb de panden gekocht als investering (jaarlijkse kosten waren stukken lager, zo bleek), veel organisatorische zaken veranderd. En twee personen, die niet voldeden een vertrekregeling aangeboden. Ik ben echt blij dat ik Gert heb leren kennen om me door deze moeilijke periode heen te helpen.

Tim, 40 jaar, start-up (Verzorgingsproducten)

Tijdens mijn burn-out ben ik op zoek gegaan naar coaching om mijn leven een andere wending te geven. Gert is zeer scherp, snel. Ik kreeg handvatten om mijn leven weer op de rit te krijgen. Zo wist hij dat ik een uitvindertje was en een reinigingsproduct had ontwikkeld. Het product lag al jaren in de kast te 'verstoffen'. Gert wees me erop dat ik het in de markt kon zetten en hij heeft me vervolgens geholpen om mijn eigen bedrijf te starten. Een bedrijfsplan, adviezen (marketing) etc. Nu is het uitgegroeid tot een productiebedrijf met zeven medewerkers en stijgende omzet en we zijn nog steeds aan het groeien!

Esther, 45 jaar, Manager, zorg

Ik gaf al meer dan 10 jaar leiding aan een grote groep zorgverleners binnen en zorginstelling, maar voelde me er de laatste jaren niet prettig. Ik was al geruime tijd op zoek naar coaching en had al diverse gesprekken gehad bij diverse coaches, voordat ik bij Gert terecht kwam. Hij gaf me hetgeen waarnaar ik op zoek was. Ik wist dat er iets me belemmerde om verder te komen, maar niet wat. Hij liet me zien dat mijn faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen ontstaan in de relatie met mijn moeder, aangepakt diende te worden. Dit bracht ook onrust in mijn relatie met mijn partner met zich mee. Gert begeleide me daar doelmatig in en motiveerde me tevens om als zelfstandige te gaan werken. Ondertussen heb ik mijn zelfstandig management adviesbureau en ben ik binnen het gezinsleven meer mezelf en durf ik meer te genieten van hetgeen ik heb.

Karel, 54 jaar, Business unit manager, multinational

Na een lange en succesvolle loopbaan binnen een multinational kwam ik op een plek terecht waar, voor mijn gevoel, de Wet van Murphy toesloeg. Alles leek fout te gaan. De meeste business lines die ik aanstuurde begonnen slecht te presteren door onverwachte hoge kosten, het verliezen van grote klanten en het niet binnenhalen van geplande klanten. De nieuwe aandeelhouders, die het bedrijf gekocht hadden op basis van mijn oude plannen waren 'not amused' en eisten snel verbetering. Daarnaast had mijn baas mij nieuwe business lines (naar later bleek met veel problemen) in de schoenen geschoven zonder mij mbt hun status eerlijk en transparant te informeren. Gert was in eerste instantie een goed klankbord om mijn boosheid een plaats geven en weer te focussen op de toekomst. Hij leerde me inzien op welke momenten ik mezelf beter had moeten beschermen en waar en wanneer ik betere keuzes had kunnen nemen en waarom ik toen andere keuzes heb gemaakt. Met deze nieuwe ervaringen rijker, ben ik om gaan zien, naar een andere functie. In mijn huidige functie op hetzelfde niveau binnen een andere multinational, sta ik nu veel steviger en kan ik beter met de bepaalde issues omgaan dan in mijn vorige baan.

© Grow+ | Alle rechten voorbehouden